快捷搜索:

临江仙(东叔兄生日)原文,翻译,赏析_拼音版_作

临江仙(东叔兄生日)原文:

去岁玉堂山下住,母旁后弟前哥。今年作县古松坡。静参朱祭酒,间印马梵衲。

去路更无山隔断,东风跋马颠末。不妨缓辔尽婆娑。愿申临别语,长使得天多。

临江仙(东叔兄生日)拼音解读:

qù suì yù táng shān xià zhù ,mǔ páng hòu dì qián gē 。jīn nián zuò xiàn gǔ sōng pō 。jìng cān zhū jì jiǔ ,jiān yìn mǎ tóu tuó 。

qù lù gèng wú shān gé duàn ,chūn fēng bá mǎ jīng guò 。bú fáng huǎn pèi jìn pó suō 。yuàn shēn lín bié yǔ ,zhǎng shǐ dé tiān duō 。

辞赋精选

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者先容

您可能还会对下面的文章感兴趣: